SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořízení a zveřejnění fotografií, audiovizuálních záznamů mé osoby.

Tímto uděluji Karolině Jarošové, se sídlem Hvozdecká 565, Veverská Bítýška 664 71, IČO: 06705642, e-
mail: fitness@studio-life.cz (dále jen jako „Správce“), svůj výslovný souhlas, aby Správce ve smyslu §
84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s pořízením
fotografií, audiovizuálních záznamů mé osoby a zveřejněním osobních údajů na nich zachycených.
Tento svůj souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio nebo video záznamů mé osoby uděluji
za účelem marketingu a propagace Správce a jím nabízených služeb na webových stránkách Správce
a na sociálních sítích, u kterých má Správce zřízený vlastní profil (Facebook, Twitter, Instagram a
Youtube), a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

Nákupní košík
Přejít nahoru